Sammen skaber vi løsninger

VÆRDIBASERET BYGHERRERÅDGIVNING

Vi omsætter de første tanker, forventninger og behov til idéoplæg.


Vi udarbejder byggeprogrammer der sammenfatter visioner, krav og ønsker.

 

 Vi sikrer bredt forankrede projekter, der bygger bro imellem strategier og lokalområdets behov.

SAMSKABELSE OG INVOLVERING 

 

Vi skaber kompetente deltagere omkring fælles løsninger.

 

Vi skaber opbakning til forandringer gennem fælles forståelser.

 

Vi synliggør nye muligheder for alle deltagere.

 

Vi oversætter kommunale dagsordner til lokal kontekst og omvendt.

PROCES OG FACILITERING

Vi faciliterer samtaler, der skaber fælles mål mellem de berørte parter.

 

Vi bringer tværfagligheden i spil og ansvarliggør alle i løsningen.

 

Vores processer giver innovative løsninger og engagerede deltagere.

 

Vores facilitering skaber klar, fair og kompetent ledelse.

ANALYSER OG MAPPING

 

Vi synliggør rumlige og infrastrukturelle udfordringer og muligheder.

 

Vi synliggør stedets aktører, netværk, interesser og konflikter.

Plads ApS  Vesterbrogade 74 3.tv, 1620 København V
Mette@plads.orgLyng@plads.org
  • Instagram