Sammen skaber vi løsninger

Vi arbejder for at understøtte en byudvikling, der sker i et tæt samarbejde imellem fagligheder, lokale aktører og byens borgere, og for en byudvikling, hvor politiske strategier og lokale behov forenes og komplimenterer hinanden.

BYSTRATEGISK RÅDGIVNING

FORANKRENDE BYGHERRERÅDGIVNING

SAMSKABELSE OG INVOLVERING

PROCES OG 

FACILITERING

Plads ApS  Vesterbrogade 74 3.tv, 1620 København V
Mette@plads.orgLyng@plads.org
  • Instagram