Trafikplanen nørrebro_edited.jpg

TRAFIKPLANEN INDRE NØRREBRO

OPGAVETYPE: Foranalyse, trafik- og byrumsplan, dispositionsforslag. (Realiseres af Teknik- og Miljøforvaltningen 2021/2022)

 

ANSÆTTELSE: Områdefornyelsen Indre Nørrebro, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

 

ANSVAR: Projektchef (Mette)

 

ANLÆGSØKONOMI: 12 mio

 

EMNEORD: Mobilitet, trafikøer, bløde trafikanter, innovative løsninger, procesfokus, modsatrettede behov og holdninger borger-borger og lokalområde-forvaltning, konflikt håndtering, konsensus, høring, miljøscreening.