IMG_0958_edited.jpg

STENGADEPARKEN

OPGAVETYPE: Fra ubrugt, utrygt mørkt udeareal til attraktiv grøn og blomstrende offentlig bypark.
Partnerskab mellem Boligafdelingen Blågaarden, fsb og Områdefornyelsen Indre Nørrebro, Københavns Kommune.

Mobilisering, interessentinddragelse og beboerdemokratisk håndtering, konfliktløsning, politisk håndtering, faglig kvalificering.

 

ANSÆTTELSE: Områdefornyelsen Indre Nørrebro, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

 

ANSVAR: Projektchef (Mette), Projektleder (Lyng)

 

ANLÆGSØKONOMI: 5 mio.

 

EMNEORD: Tværgående samarbejder, beboerdemokratisk dialog, konflikthåndtering, strategisk kommunikation, omverdensinddragelse, politisk behandling.

RESUMÉ

Siden opstart af Områdefornyelsen Nørrebro 2013, har der pågået en dialog med Blågaarden, fsb, om at opgradere gårdarealerne og udearealerne omkring boligblokkene mellem Stengade og Blågårds Plads. Formålet har været at øge attraktionen og trygheden på det offentligt tilgængelige areal langs Stengade, overfor Folkets Park og appellere til rekreativt ophold. Den centrale problemstilling gik ud på at forene modsatrettede hensyn og interesser i et projekt, hvor lokale bekymringer- og behov, bystrategiske visioner, økonomiske interesser og miljømæssige hensyn skulle forenes i et projektsamarbejde mellem Kommunen og en privat grundejer.

Sociale aktiviteter og samarbejder med den bolig sociale helhedsplan bidrog med behovsafdækning og mobilisere interesse for udviklingen.
Mock-up og midlertidige installationer fungerede som samtalestartere og debatskabende greb i mobiliseringen af beboerne.

Lyngs indsats bidrog til at få vendt en lokal modstand til en inddragende proces, der skabte bred opbakning og ejerskab hos fsb’s administration, hos afdelingens beboere, samt blandt lokalområdets interesseorganisationer, såvel som politisk opbakning, frem til en endelig vedtagelse af et projektforslag og en godkendt byggetilladelse i 2019. Anlægget stod færdigt i maj 2021.

Læs mere her: