Samskabelse_Akvarel_Blå streg.png

SAMSKABELSE OG INVOLVERING

Vi bringer tværfagligheden i spil og ansvarliggør alle i løsningen.

Vi skaber kompetente deltagere omkring fælles løsninger.

Vi skaber fundament for lokal- og politisk opbakning til forandringer gennem gensidig anderkendelse og fælles forståelse.

Vi oversætter professionelle dagsordner til lokal kontekst og omvendt