DSC_0202.JPG

BLOG

Store beslutninger kræver mod

Midlertidige eksperimenter kan gøre det lettere at træffe svære beslutninger

Cyklister og bilister kæmper om pladsen i Skindergade, og en lettere chokeret direktør for interesseorganisationen KCC må springe for en forbikørende lastbil da hun bliver interviewet om de nye byrumsforsøg i Indre By i København: ”Vi er ret bekymrede, for hvis du står her et øjeblik, så vil du se de massive udfordringer man har, når man skal komme med varelevering”. Senere i indslaget fra TV 2 Lorry er Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen nødsaget til at gå i forsvarsposition og må forklare hensigten med eksperimentet: ”Ideen med forsøget er at prøve hvordan byen vil fungere med færre biler. Det er vigtigt for os at være modige, afprøve løsninger, debattere dem og lære af det.”

Den grønne omstilling kræver mange store og svære beslutninger: vores transportvaner, energiforbrug, bosætningsmønstre og arbejdsliv skal omstilles radikalt, hvis vi skal nå i mål. I Amsterdam fjerner de 11.000 parkeringspladser for at give plads til fodgængere og cyklister, og i Paris vil borgmester Anne Hidalgo begrænse biltrafikken drastisk og arbejde for en by, hvor alt kan nås inden for 15 minutter. Selvom vi ved, hvad der skal til, kræver den slags beslutninger stort politisk mod.  

Hos PLADS ser vi midlertidige forsøg i byens rum som et godt redskab til at skabe et bedre grundlag for at træffe de svære beslutninger. De midlertidige forsøg skubber til debatten, modner en forandring, og giver vores politikere modet til at gå nye veje - i stedet for at holde fast i det bestående af frygt for kritik.   

Eksperimenter skaber momentum og demokratisk fundament

Midlertidige eksperimenter har altid været med til at skubbe til byens udvikling. Tidligere var eksperimenterne mest drevet af græsrødder, der gik nye veje og satte nye dagsordner. I dag er eksperimenterne rykket ind i centrum af byudviklingen som et strategisk værktøj. Det er netop i de tæt bebyggede og gennemplanlagte bykerner, at vi står overfor de største forandringer. Og det er her, hvor det er mest politisk følsomt at lave indgreb. Jo flere interesser der er på spil, jo mere væsentlig bliver den brede inddragelse og den kvalificerende debat. 

I København står politikerne netop over for svære overvejelser om emissionszoner, trafikøer og parkeringsnedlæggelser. Og her har en midlertidig afprøvning af konkrete løsninger givet politikerne et styrket beslutningsgrundlag, når de til næste år skal tage stilling til den fremtidige planlægning af trafik og byrum i Indre By.  

Baggrunden var en borgersamling, der sidste år kom med en række ambitiøse anbefalinger om bl.a. at reducere biltrafikken i bydelen med op til 75%. Anbefalingerne vakte en del bekymringer hos mange af dem, der til dagligt er afhængige af at kunne køre i bil i bydelen. Men borgersamlingens anbefalinger gav samtidig politisk mod og mandat til at gå skridtet videre og afprøve radikale løsninger i praksis. Med et stort byrumsforsøg hen over sommeren 2021 blev 66 parkeringspladser i bydelens smalle gader erstattet af træer og opholdsrum. Vejbanerne blev malet op med hvide striber, der gav associationer til store fodgængerfelter. 

Med det midlertidige eksperiment blev visionen om en anden by gjort konkret, så man kunne høre, sanse og leve den. På den måde blev samtalen og debatten bragt ud i det offentlige rum, hvor alle kunne deltage. For bydelens mange beboere, restauratører og butiksejere blev fordomme og bekymringer til konkrete erfaringer. Fra at diskutere hypotetiske bekymringer, debatterede københavnerne nu løsningsforslag på konkrete udfordringer. Samtidigt gjorde byrumsforsøgene debatten mere visionær, fordi de fysiske ændringer åbnede et debatrum, hvor store forandringer pludseligt syntes mulige. Midlertidige eksperimenter skaber kort sagt et momentum og et demokratisk fundament, der er befordrende for det politiske mod til at træffe svære beslutninger.  

Teknik- og Miljøborgmesteren fik ret. Byrumsforsøget skabte mange reaktioner og stor debat på sociale medier og i læserbreve fra erhvervslivet, beboere og gæster. Ikke alt virkede lige godt. Heldigvis. Hvis vi lader frygten for at begå fejl styre vores håb og ambitioner for byen, kommer vi ikke videre. Hos PLADS tager vi med os, at de midlertidige forsøg rummer et stort potentiale for at skubbe til debatten, og for at inspirere til det politiske mod, som er afgørende for byerne og planetens fremtid.I de næste måneder blogger vi om midlertidige interventioner og forsøg som værktøj i byudviklingen. Midlertidige forsøg kan have flere strategiske sigter og politisk momentum og demokratisk fundament er kun et perspektiv blandt mange. I de kommende indlæg skriver vi om viden, branding og social kapital.