ABOUT ME

Jeg er uddannet cand.soc med en tværfaglig kandidat i Plan, By & proces og Performance-design fra RUC.


Jeg har flere års erfaring med lokal byudvikling, med speciale i udsatte by- og boligområder i både kommuner, i den almene sektor og på tværs af disse. 

Jeg brænder for at skabe gode rammer for en levende by, der fordrer sameksistens, fællesskab og medborgerskab i trygge og indbydende omgivelser.  Jeg motiveres af at få alle parterne i den strategiske byudvikling til at mødes i en tillidsfuld dialog om fælles løsninger, hvor udviklingen af det sociale liv og det fysiske miljø følges ad og understøtter hinanden aktivt.


Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til lokal byudvikling, der fordrer høj livskvalitet og lokal sammenhængskraft. Jeg tror på, at udviklingen af sammenhængende og dynamiske bydele og boligområder bedst opnås igennem et konstruktivt og udviklende samarbejde imellem den fysisk udvikling og de sociale indsatser.

CONTACT

Lyng Brøndum Dyrholm
Thorsgade 78, 3. th

lyng@krat.nu

Tel: 28746124

  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
Plads ApS  Vesterbrogade 74 3.tv, 1620 København V
Mette@plads.orgLyng@plads.org
  • Instagram