IMG_6630_edited.jpg

OMRÅDEFORNYELSEN INDRE NØRRBRO

OPGAVETYPE: Helhedsorienteret byfornyelse i udsat byområde. Fysisk, socialt og kulturelt løft  i samarbejde og partnerskab med kvarterets ressourcer og aktører. Fra foranalyse og kvarterplan til realisering.

ANSÆTTELSE: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

 

ANSVAR: Projektchef (Mette), Projektleder (Lyng)

 

ØKONOMI: 240 mio


EMNEORD: Udsat byområde. Komplekse problemstillinger, udsatte unge, utryghed, hjemløse i byrummene, lav social kapital.
Byrum, klimasikring, samtænkning af sociale og tekniske udfordringer.
Borgerinvolvering, styregruppe med borgere og kommunale aktører. Brobygning mellem kommunale strategier og lokalt perspektiv.

RESUMÉ

Udfordringerne og potentialerne på Indre Nørrebro er mange, fra udsatte unge, lavt uddannelsesniveau, stigmatiserede grupper, - i kombination stor handlekraft, kreativitet og højt engagement i lokalområdet. Områdefornyelses opgave var at bygge bro mellem lokalområdets ressourcer og ønsker med kommunale strategier og mål. Ved at arbejde strategisk med kvarterets udfordringer blev der fundet løsninger på udfordringer med udsatte unge, hjemløse, nedslidte byrum, gårdrum og grønne arealer. Med involvering, partnerskaber og strategisk mobilisering af lokalområdets aktører blev løsninger skab hen over ejer- og forvaltningsskel med borgernes deltagelse.

 

Samarbejde og partnerskab med almene boligafdeling, boligorganisation, afdelingsbestyrelse og mobilisering af beboere.

Partnerskaber, fonde og kommunal medfinansiering øgede en grundbevilling på 55 mio til 240 mio.

UDVALGTE PROJEKTER

IMG_0957_edited.jpg
Hans tavsens park.JPG
Trafikplanen nørrebro_edited.jpg

PARKEN I STENGADE

HANS TAVSENS PARK

TRAFIKPLANEN INDRE NØRREBRO

PUBLIKATIONER

ERARINGER OMF.jpg
OMF RESULTATER.jpg
PERSPEKTIVER FRA OMF_edited.jpg
NØRREBROERNES HÅNDBOG.jpg