LIVET I MIMERSPARKEN

OMRÅDEFORNYELSEN INDRE NØRRBRO

OPGAVETYPE: Analyse af brugernes perspektiv og den oplevede tryghed i Mimersparken, samt  projektkvalificering og facilitering af omverdensinddragelse i forbindelse med etablering af Nordvestpassagen.

 

KUNDE: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Broer- og Tunneller,

 

PROJEKTPERIODE: September 2020 – nu

 

PROJEKTØKONOMI: 76,7 mio.

EMNEORD: Byliv, brugerperspektiv, brugerinddragelse, udsatte byområder, strategisk byudvikling, tryghed, Omverdensinddragelse.

 

PLADS’ OPGAVE

•  Dataindsamling: Fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelse, bylivsregistreringer.

•  Publikation: Livet i Mimersparken - Analyse af brugerperspektivet.

•  Implementeringen af brugerperspektivet i det fysiske projekt.

•  Omverdensinddragelse og facilitering af workshops med lokale interessenter.

 

PROJEKT RESUME
Nordvestpassagen er en cykel- gangsti, der skal binde Nørrebro og Nordvest sammen og skabe bedre adgang til Mimersparken, så Mimersparken bliver en tryg og attraktiv park for alle københavnere. I dag ligger Mimersparken i den alleryderste del af Ydre Nørrebro, klemt inde mellem Mjølnerparken og S-togsbanen og Bispebjerg St. på den anden side. Fremover bliver adgangen og bevidstheden om Mimersparken ændret, og parken bliver overgangen mellem Nørrebro og Nordvest og en cykelforbindelen mellem de to bydele for tusindvis af daglige cyklister.

Med Nordvestpassagen og omdannelsen af Mjølnerparken tages endnu et skridt mod et tryggere, mere indbydende og mere sammenhængende Nørrebro. Som led i etableringen af Nordvestpassagen, skal en stor mængde jord fra udgravningen af tunnelen genanvendes i parken, der betyder at parken får en landskabelig forandring og der skabes nye muligheder for leg, dyrkning, ophold og en mere varieret beplantning.

PLADS har bidraget med en analyse af områdets nuværende og kommende tryghedsmæssige forhold samt parkens liv. Målet er at skabe en tryg og attraktiv park, der tiltrækker brugere fra nær og fjer.

Link til rapport: