livet i mimersparken

Opgave type: Analyse af brugernes perspektiv og den oplevede tryghed i Mimersparken, samt projektkvalificering og facilitering af omverdensinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af Nordvest-passagen.  

 
Kunde:  Københavns Kommune, Broer- og Tunneller, Teknik- og Miljøforvaltningen. 


Projektperiode: September 2020 – Samarbejdet er fortsat i gang. 


Emneord: Byliv, brugerperspektiv, brugerinddragelse, udsatte byområder strategisk byudvikling, tryghed.

  

PLADS’ OPGAVE 

  • Dataindsamling: Fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelse, bylivsregistreringer. 

  • Publikation: Livet i Mimersparken - Analyse af brugerperspektivet. 

  • Facilitering af omverdens inddragelse. 

  • Implementeringen af brugerperspektivet i det fysiske projekt. 

PROJEKT RESUME 


Etableringen af Nordvestpassagen gennem Mimersparken indskriver sig i en byudvikling af den ydre del af Nørrebro, som har været i gang længe og fortsætter i årene fremover. Det overordnede mål med byudviklingen er at skabe et trygt og sammenhængende København, hvor bydele bindes sammen, og forskellige ejerformer ikke udtrykker sig arkitektonisk i bystrukturen. Med Nordvestpassagen og omdannelsen af Mjølnerparken tages endnu et skridt mod et tryggere, mere indbydende og mere sammenhængende Nørrebro. I dag ligger Mimersparken i den alleryderste del af Ydre Nørrebro, klemt inde mellem Mjølnerparken og S-togsbanen og Bispebjerg St. på den anden side. Fremover bliver adgangen og bevidstheden om Mimersparken ændret, og parken bliver overgangen mellem Nørrebro og Nordvest og en cykelforbindelen mellem de to bydele for tusindvis af daglige cyklister. 

Som led i etableringen af Nordvestpassagen, skal en stor mængde jord fra udgravningen af tunnellen genanvendes i parken, hvormed der udover selve den nye forbindelse, der vil komme til at forløbe tværs igennem parken, også vil ske en landskabelig forandring. PLADS har i den forbindelse bidraget med en analyse af områdets tryghedsmæssige forhold og parkens liv, med henblik på at kunne sikre, at passagens indvirkning på parken, kommer til at understøtte et fortsat trygt og attraktivt byliv i- og igennem parken.  
 

Link til rapport:

    Plads ApS  Vesterbrogade 74 3.tv, 1620 København V
    Mette@plads.orgLyng@plads.org
    • Instagram