ALLERØD KULTURTORV

OPGAVETYPE: Projektafklaring.

KUNDE: Allerød Kommune
 
PROJEKTPERIODE: Sommeren 2020

EMNEORD: Projektafklaring, interessentinddragelse, behovsafklaring.

 

PLADS’ OPGAVE

  • Opsamling på eksisterende baggrundsanalyser, strategier og historik omkring Kulturtorvet, forud for igangsættelse af Konkurrenceprogram.

  • Inddragelse: Afklaring af brugerbehov, samt faglige hensyn og forudsætninger via interessent-inddragelse med lokale nøgleaktører og interne fageksperter. 

  • Intern forventningsafstemning og procesplan.

 

 

PROJEKT RESUME

Ønsket om et nyt Kulturtorv, som et nyt kulturcentrum, der kan tiltrække brugere og puste nyt liv i gadebilledet i Allerød Bymidte, har været til diskussion i mere end 15 år. PLADS har bidraget til det indledende forarbejde med at få skabt et overblik over ønsker, visioner, dagsordener, der er blevet udtrykt i tidens løb, samt over det eksisterende relevante vidensgrundlag og tekniske og faglige behov for afklaring, forud for et konkurrenceprogram for et nyt kulturtorv. Herunder afklaring af projektets nuværende viden og forudsætninger, samt interesse- og funktionalitetsafklaring med udvalgte nøgleaktører. 


Allerød har et rigt kulturliv med et populært bibliotek, en foreningsdrevet biograf, og det anerkendte Mungo Park teater, som allerede tiltrækker besøgende til byen. Trods et rigt kulturliv, oplever Allerød dog i stigende grad udfordringer med butiksdød i bymidten. Med en klarere defineret bystruktur og tydelige forbindelser imellem byens kulturtilbud og handelsgaden, er der et stort potentiale for at styrke bymidtens handelsliv, med kulturlivet som driver. Allerød Kommune har i flere år, arbejdet på en vision om at etablere et nyt Kulturtorv, der skal samle, og bringe byens kulturtilbud tættere på handelsgaden.