Lyng.jpeg

lyng@plads.org  / +45 28746124  /

  • LinkedIn - Grå Cirkel

KOMPETENCER

  • Lokal mobilisering og inddragelse og forandringsledelse i strategisk byudvikling fra idé til beslutning- og politisk behandling. 

  • Projektudvikling der bygger bro mellem kommunale mål, de almene boligselskaber  og beboerdemokratiet.

  • Konfliktløsning i grupper og organisationer.

  • Fælleskaber, frivillig-ledelse og lokal sammenhængskraft.

LYNG BRØNDUM DYRHOLM

Cand. Scient. Soc. Partner

Lyng har en tværfaglig kandidat i Plan, By og Proces- og Performance-design fra Roskilde Universitet 2015, og har siden taget efteruddannelse inden for ledelse, konfliktløsning, og ressourcebaseret byudvikling.

Lyng har de sidste 10 år haft en stor passion for at skabe udviklende samarbejder, og har en særlig evne til at opbygge et engageret ejerskab til de projekter, hun arbejder med.

Lyng har specialiseret sig i  bæredygtige fællesskaber og lokal sammenhængskraft, hvor hun bygger på erfaringer fra lokal byudvikling i udsatte by- og boligområder fra sin tid i bl.a. Københavns Områdefornyelser, til ledelse af frivillige i grønne fællesskaber- og NGO-verdenen.

Lyng er optaget af at bygge videre på eksisterende muligheder og potentialer, og bidrager til stærke samarbejder på tværs af indsatser og eksisterende strukturer.

Med en overbygning  i konfliktløsning, går Lyngs personlige evne til at skabe en god og tillidsfuld kontakt med samarbejdspartnere, hånd i hånd med men solid faglighed, der effektivt forebygger- og håndterer konflikter i samarbejdet.