MINDRE BILTRAFIK I MIDDELALDERBYEN

OPGAVETYPE: Byrumsforsøg der skaber debat og vidensindsamling, og samtidig tester konkrete løsninger for en storby med mindre biltrafik. Fem byrumsforsøg skal i sommeren 2021 undersøge, hvordan Københavns middelalderby kan blive mere attraktiv, grøn og fuld af hverdagsliv, når biltrafikken minimeres og bilparkering fjernes. 

KUNDE: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Park- og Byrum. 

PROJEKTPERIODE: januar 2021- oktober 2021 

ANLÆGSØKONOMI: 5,0 mio  

EMNEORD: Byrumsforsøg, midlertidighed, samskabelse, involvering, partnerskaber, vidensindsamling, handels- kultur- og hverdagsliv i fremtidens bymidte. 

PLADS’ OPGAVER

Midlertidigt byrum - anlæg 

 • Projektstyring og agil projektudvikling mellem mange projektdeltagere/ejere. 

 • Programskrivning, udbud, realisering. 

 • Samskabende projektudvikling mellem byggeprojektets parter (rådgiver, entreprenør, byggeledelse, myndigheder).

 • Strategisk rådgivning. ​

 

Byrumssamtaler 

 • Midlertidige byrum som arena for dialog og debat om fremtidens bymidte. 

 • Københavnerdialog .

 • Interessentmobilisering og -håndtering og lokale partnerskaber. 

 • Kommunikation i øjenhøjde

Evaluering 

 • Stille skarpt på datadesign og vidensbehov. 

 • Kvalitativt- og kvalitativt metodedesign.

 • Tværgående samarbejde om effektiv- og ressourcebesparende dataindsamling. 

PROJEKT RESUMÉ

København skal være en storby for mennesker, med bæredygtige byløsninger og en byudvikling med kant. 

Arbejdet med at lave en ny trafik- og byrumsplan for Middelalderbyen bygger på viden og dialog indsamlet gennem erhvervsanalyser og byrumsforsøg, der gennemføres henover sommeren 2021.​ På fem udvalgte strækninger i Middelalderbyen fjernes kantstensparkeringen og biltrafikken begrænses. Målet er at afprøve nye muligheder for at byliv og mobilitet.​ 


Byrumsforsøget bygger videre på borgersamlingens anbefalinger fra 2019, og afprøver noget forskelligt på hver forsøgsstrækning. Det kan fx være at opprioritere fodgængere og cyklister, dæmpe støjgener fra nattelivet, skabe grønne oaser eller skabe balance mellem kommercielle og ikke-kommercielle byrum.​ 


Målet med forsøgene er at skabe dialog og samle erfaringer hos beboere, erhvervsliv, kulturliv og besøgende om, hvordan Middelalderbyen kan indrettes i fremtiden. Samtidig undersøger vi, hvordan forsøgene påvirker trafikflow, byliv og hverdagsliv.​ 

Citat fra Programleder Thomas Chapelle, Teknik- og miljøforvaltningen: "

”PLADS har samarbejdet med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om programmet Mindre biltrafik i Middelalderbyen. I 4 måneder blev 66 parkeringspladser nedlagt på 5 forsøgsstrækninger i Middelalderbyen og erstattet med træer, bænke og hvide stribe på gaderne. Gennem samarbejde og udvikling med forvaltningen, har PLADS leveret og eksekveret på et stærkt samarbejde med programledelsen, i tilrettelæggelse af byrumsforsøge og i dialogen med borgere og øvrige interessenter. Plads har bidraget til at udvikle og omsætte idéer til konkrete byrum gennem agil, innovativ og faglig procesledelse.” 

Læs mere her: