MINDRE BILTRAFIK I MIDDELALDERBYEN

OPGAVETYPE: Byrumsforsøg der skaber debat og vidensindsamling, og samtidig tester konkrete løsninger for en storby med mindre biltrafik. Fem byrumsforsøg skal i sommeren 2021 undersøge, hvordan Københavns middelalderby kan blive mere attraktiv, grøn og fuld af hverdagsliv, når biltrafikken minimeres og bilparkering fjernes. 

KUNDE: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Park- og Byrum. 

PROJEKTPERIODE: januar 2021- oktober 2021 

ANLÆGSØKONOMI: 5,0 mio  

EMNEORD: Byrumsforsøg, midlertidighed, samskabelse, involvering, partnerskaber, vidensindsamling, handels-, kultur- og hverdagsliv i fremtidens bymidte. 

 

 

PLADS’ OPGAVER

Midlertidigt byrum - anlæg 

 • Projektstyring mellem mange projektejere. 

 • Programskrivning, udbud, realisering. 

 • Samskabende projektudvikling mellem byggeprojektets parter (rådgiver, entreprenør, byggeledelse, myndigheder).

 • Strategisk Rådgivning. ​

Byrumssamtaler 

 • Midlertidige byrum som arena for dialog og debat om fremtidens bymidte. 

 • Københavnerdialog .

 • Interessentmobilisering og -håndtering og lokale partnerskaber. 

 • Kommunikation i øjenhøjde.

Evaluering 

 • Stille skarpt på datadesign og vidensbehov. 

 • Kvalitativt- og kvalitativt metodedesign.

 • Tværgående samarbejde om effektiv- og ressourcebesparende dataindsamling. 

PROJEKT RESUMÉ

København skal være en storby for mennesker, med bæredygtige byløsninger og en byudvikling med kant. 

Arbejdet med at lave en ny trafik- og byrumsplan for Middelalderbyen bygger på viden og dialog indsamlet gennem erhvervsanalyser og byrumsforsøg, der gennemføres henover sommeren 2021.​ På fem udvalgte strækninger i Middelalderbyen fjernes kantstensparkeringen og biltrafikken begrænses. Målet er at afprøve nye muligheder for at byliv og mobilitet.​ 


Byrumsforsøget bygger videre på borgersamlingens anbefalinger fra 2019, og afprøver noget forskelligt på hver forsøgsstrækning. Det kan fx være at opprioritere fodgængere og cyklister, dæmpe støjgener fra nattelivet, skabe grønne oaser eller skabe balance mellem kommercielle og ikke-kommercielle byrum.​ 


Målet med forsøgene er at skabe dialog og samle erfaringer hos beboere, erhvervsliv, kulturliv og besøgende om, hvordan Middelalderbyen kan indrettes i fremtiden. Samtidig undersøger vi, hvordan forsøgene påvirker trafikflow, byliv og hverdagsliv.​