VI udvikler Levedygtige bymiljøer 

og sætter lokalområdets
ressourcer i spil

PLADS rådgiver i byudviklingens første faser og faciliterer forankrende processer.
 
Sammen med vores kunder, udvikler vi levende, solidariske og sammenhængende byer og bymiljøer, der bygger på sameksistens, fællesskab og medborgerskab i hjemlige og levende omgivelser.
 
Vi brænder for at skabe PLADS til, at byens kvaliteter og potentialer bringes i spil i byudviklingen.
 
Plads ApS
Glentevej 70b
2400 NV
Danmark
Mette@plads.org
Lyng@plads.org
Plads ApS  Vesterbrogade 74 3.tv, 1620 København V
Mette@plads.orgLyng@plads.org
  • Instagram