Luftfoto.jpg

BISPEPARKEN

OPGAVETYPE: Procesrådgivning og beboerinvolvering

KUNDE: FSB, Alment boligselskab

PROJEKTPERIODE: September 2021 – 2022

EMNEORD: Procesrådgivning, beboerinvolvering, interessentinddragelse, procesfacilitering, beboerdemokrati, deliberativt demokrati 

PLADS’ OPGAVER

  • Procesfacilitering: Facilitering af proces frem mod afstemning om en helhedsrenovering, herunder understøttelse af samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen, sekretariatet og afdelingsbestyrelsen. 

  • Beboerinvolvering: Inddragelse af Bispeparkens beboere og understøttelse af beboerdemokratiet.  

  • Inddragelse: Inddragelse af lokale nøgleaktører og fageksperter. 

  • Intern forventningsafstemning og procesplan. 

 

PROJEKT RESUMÉ

Boligafdelingen Bispeparken står overfor en omfattende helhedsrenovering. Renoveringsbehovet bunder i bygningernes alder, men også i et i et behov for at løfte Bispeparken bymæssigt såvel som socialt, samt fremtidssikrer afdelingen, så en bred kreds af beboere og boligsøgende fortsat vil vælge afdelingen til i fremtiden. En helhedsrenovering vil uundgåeligt påvirke alle beboere i afdelingen, såvel som at det er afdelingens beboere der skal træffe beslutning om helhedsrenoveringens omfang. 

 

PLADS fungerer som ekstern procesrådgiver frem til afdelingsmødet, hvor der skal træffes en endelig beslutning om helhedsrenoveringen. Vi hjælper afdelingsbestyrelsen med at sikre en bred beboerinddragelse i Bispeparken, at dialogen tager udgangspunkt i en åben og konstruktiv samtale, at flest muligt kommer til orde og afdelingsmødet bliver en demokratisk succes. Det gør vi blandt andet ved at afholde dialogarrangementer i Bispeparken og ved at sikre, at alle beboere er godt informerede om en helheldsrenovering samt om processen frem til en afstemning. Samtidig med et stærkt fokus på at styrke beboerdemokratiet arbejder vi med at styrke forståelsen, dialogen og tilliden mellem fsb’s organisationsbestyrelse og administration, kommune og Landsbyggefonen.