DSCF5695.JPG

HELSINGØR NV

OPGAVETYPE: Bydelsprogram 

KUNDE:  Helsingør Kommune  

PROJEKTPERIODE: Oktober 2021 

EMNEORD: Bydelsprogram, projektafklaring, interessentinddragelse, behovsafklaring.  

PLADS’ OPGAVER

  • Bydelsplan: Udarbejdelse af samlende vision og strategiske mål for bydelen Helsingør Nordvest. 

  • Partnerskab: Afklaring af samarbejdets formål, mål, roller og ansvar 

  • Foranalyse, interessent-inddragelse og brugerbehov 

  • Opsamling på eksisterende baggrundsanalyser og strategier omkring Helsingør Nordvest. 

PROJEKT RESUMÉ

Helsingørs Nordvestkvarter ligger i udkanten af Helsingør by med god plads og kort afstand til den Teglstrup Hegn og stranden. Området har i de senere år oplevet en positiv udvikling og et spirende lokalt engagement gennem indsatsen Gang i Nordvest. Selvom der er sat skub i en positiv udvikling, er der fortsat flere udfordringer i kvarteret mangel på naturlige mødesteder, et bredere boligudbud, mere attraktive udearealer og behov for bedre forbindelser. Et strategisk partnerskab mellem Kommunen og Boligselskabet Boliggården ønsker at sætte ind i fællesskab på at løfte bydelen. 

 

PLADS arbejder med at udvikle et bydelsprogram for kvarteret – en strategisk og helhedsorienteret plan, der giver plads til og sætter retning for realiseringen af både større og mindre indsatser i området. Med et bydelsprogram, får parterne et redskab til at sikrer en sammenhængende udvikling, selvom en række enkelte projekter realiseres trinvist over længere tid. I processen sikrer vi den løbende inddragelse af partnerskabets nøgleaktører og forankrer bydelsprogrammet i de eksisterende baggrundsanalyser for området, samt i erfaringer gjort fra tidlige indsatser.