BASARGRUNDEN

OPGAVETYPE: Projektledelse og interessenthåndtering fra idé til anlæg. Byrum med lokalt aftryk. Som fugl Fønix, - fra byggeplads og trafikknudepunkt til grøn oase med historiske genbrugssten.

KUNDE: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Park- og Byrum.

PROJEKTPERIODE: januar 2020- februar 2021

ANLÆGSØKONOMI: 7,8 mio
 

EMNEORD: Stedsforståelse, borger- og interessentinvolvering, grøn oase, cirkulært materialeforbrug, digital borgerdialog.

 


PLADS’ OPGAVE

  • Projektledelse, programskrivning, udbud, kontraktstyring.

  • Projektudvikling i samarbejde med rådgiver og fageksperter.

  • Lokalområdeinvolvering, borger/projektgruppe, digitalhøring, samarbejde med lokaludvalg.

  • Politisk beslutningsgrundlag.

  • Cirkulært materialeforbrug indarbejdet i projektets præmis og designløsning.

 

PROJEKT RESUMÉ

I 2020 igangsatte Københavns Kommune omdannelsen af Basargrunden efter mere end 10 års debat om Nørrebro Stationsområde. Basargrunden ligger som den sidste plads på Nørrebrogade og danner sammen med jernbanebroen en port ind og ud af Nørrebro mod Bispebjerg. Pladsen udgår sammen med den nyetablerede metroplads på Folmer Bentzens Plads, bussluse på Nørrebrogade og Lyngsies Plads, et af Københavns travleste trafikknudepunkter for bus-, metro-, S-togspassagerer, fodgængere og cyklister.

 

Med udgangspunkt i 10 års dialog om Basargrunden og samarbejde med en dedikeret lokal interessentgruppe udarbejdede tegnestuen Effekt en grøn oase som kontrast til det hektiske trafikrum. Ønsket om en grøn oase var et stort lokalt ønske, som blev udtrykt via digital høring hvor mere end 5.000 københavnere deltog. Designgrebet bygger på et stor brug af store granitblokke, der er genbrugsmaterialer fra Københavns Kommunes genbrugsplads.