Analyse_Mapping_Akvarel_blå streg.png

FORANKRENDE BYGHERRERÅDGIVNING

PLADS tilbyder en helhedsorienteret bygherrerådgivning fra idé til ibrugtagning og evaluering, der sikrer bredt forankrede projekter, som bygger bro imellem strategier og lokalområdets behov, samt skaber relevant læring for fremtidige projekter.

Vi udarbejder foranalyser og konkurrence-programmer, der sammenfatter visioner, krav og ønsker, og skaber grobund for kvalificerede og helhedsorienterede projektforslag.

Vi omsætter de første tanker, forventninger og behov til lokalt forankrede idéoplæg.

Vi samler læring fra processen, så den nemt kan anvendes til kvalificering af fremtidige projekter.