MINDRE BILTRAFIK I MIDDELALDERBYEN

OPGAVETYPE: Byrumsforsøg der skaber debat og vidensindsamling, og samtidig tester konkrete løsninger for en bymidte med mindre biltrafik. Syv byrumsforsøg skal i sommeren 2021 undersøge hvordan Københavns middelalderby kan blive mere attraktiv, grøn og fuld af hverdagsliv, når biltrafikken minimeres og bilparkering fjernes.

KUNDE: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Park- og Byrum.

PROJEKTPERIODE: januar 2021- september 2021

ANLÆGSØKONOMI: 5,0 mio 

EMNEORD: Byrumsforsøg, midlertidighed, borgerinvolvering, konsekvenser for erhvervsliv, partnerskab, vidensindsamling.

 

PLADS’ OPGAVE

  • Projektledelse, programskrivning, udbud, realisering.

  • Strategisk Rådgivning

  • Interessentmobilisering og -håndtering, københavnerdialog, og partnerskaber.

  • Midlertidige byrum som arena for dialog og debatarrangementer.

  • Evaluering.

  • Metodeudvikling.

 

PROJEKT RESUMÉ

Københavns Middelalderby skal fremover være attraktiv, med levende, grønne byrum og bedre plads til forgængere og cyklister. For at igangsætte arbejdet frem imod en attraktiv Middelalderby, har Københavns Kommune i 2019 gennemført en Borgersamling og vil i 2021 gennemføre byrumsforsøg og erhvervsanalyser for at mobilisere engagement og øge vidensniveauet, og en skærpet debat om, hvilken Middelalderby, vi ønsker i fremtiden.

Med visionære, undersøgende og dialogskabende byrumsforsøg, skal Middelalderbyens potentialer undersøges. Det skal undersøges hvilket byliv, hverdagsliv, flows- og adfærd der kan opstå, når bilparkeringen fjernes. Forsøgene skal bidrage til fælles forståelse af behov og muligheder og afsøge muligheder for samarbejder og partnerskaber mellem kommune, beboere og erhvervsliv om mulige kommende permanente løsninger.

Byrumsforsøgene bygger videre på Borgersamlingens 9 anbefalinger hvor en ekperimenterende tilgange til byudviklingen blandt andet efterlyses.

 

Link til Borgersamlingen: